Visuomenės informavimas apie numatomą inžinerinio statinio- stoginės V. A. Graičiūno g. 22, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

V A. Graičiūno g. 22, Vilnius, 0101/0082:124 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama – Kita, Būsima – Pramonės ir sandėliavimo (bus nustatytas iki statybos leidimo išdavimo)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kiti inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „TS Projects“, PV Daiva Vozbutė, tsprojektais@gmail.com, tel. 8 612 99654

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Somi“, V. A. Graičiūno g. 22B, Vilnius, info@somi.lt, Tel. (8 5) 2709000, (8 5) 2709066

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „SOMI“ , V.A.Graičiūno g.22, Vilnius

Tel.nr. 8 626 19961

Susipažinimo laikas : 08.00-17.00, iki 2020-04-20d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2020-04-20 17:00 val.

Raštu: UAB „SOMI“ , V.A.Graičiūno g.22, Vilnius

El. paštu: tsprojektais@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo data ir laikas:

2020-04-20 17:00

 

Viešo susirinkimo metu kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas:

Vaizdo transliavimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3185604806

Meeting ID: 318 560 4806

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-05-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.