Visuomenės informavimas apie numatomą inžinerinio statinio – stoginės V. A. Graičiūno g. 22, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
V. A. Graičiūno g. 22, Vilnius, 0101/0082:124 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama – Kita, Būsima – Pramonės ir sandėliavimo (bus nustatytas iki statybos leidimo išdavimo)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „TS Projects“, PV Daiva Vozbutė, tsprojektais@gmail.com, tel. 8 612 99654

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Somi“, V. A. Graičiūno g. 22B, Vilnius, info@somi.lt, Tel. (8 5) 2709000, (8 5) 2709066

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „TS Projects“, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, tel. 8 612 99654, iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymai teikiami iki 2020-03-30 17:00 val.
Raštu: UAB „TS Projects“, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai,
El. paštu: tsprojektais@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-03-30 17:00 val.

Informacija atnaujinta 2020-03-27

Neužtikrinus nuotolinės vaizdo transliacijos ir laiku nepateikus nuorodos, projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas atšaukiamas.  Daugiau informacijos paslaugos apraše.

 

Atsisiųsti priedą nr. 1

Atsisiųsti priedą nr. 2