Visuomenės informavimas apie numatomą inžinerinių tinklų 110 kV skirstyklos su priklausiniais, Savanorių pr.175, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Savanorių pr.175, Vilnius, sklypo kadastrinis Nr. 0101/0077:188

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 620 54451, el. paštas: info@litgrid.eu

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt, iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-05-04 16:30,

Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, projektinių pasiūlymų viešinimas bus vykdomas elektroninėje erdvėje adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ2MjZhMTctYTUyYi00NGEyLTk2YzktYThlNTFjNmMwMzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22a5c8f194-b914-4e3c-a60a-ecae32bee585%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-05-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.