Visuomenės informavimas apie numatomą Ismonių gatvės (sklypų kad. Nr. 0101/0165:2316; Nr. 0101/0165:2330; Nr. 0101/0165:2329) Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus miestas, Ismonių gatvė, sklypo kad. Nr. 0101/0165:2316; 0101/0165:2330; 0101/0165:2329

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dino Bučo individuali veikla, individualios veiklos pažyma Nr.060981 , info@keliukai.com, tel.8-656-30994

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Resero LT“, Kalvarijų g. 140A-2, LT-08209 Vilnius, vilmantas@regroup.lt, tel. 8 683 31336

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu tel. +370 656 30994; el. p. info@keliukai.com, darbo dienomis 9:00-17:00 val., internete: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 04 08 15:00 el. paštu info@keliukai.com, telefonu +370 656 30994.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/86305853182?pwd=VmRxckNSTy9xRVA4cVpOZXVQU3pJUT09

2021 m. balandžio 8 d. nuo 15:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-04-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.