Visuomenės informavimas apie numatomą jaunimo nakvynės namų B. Karvelio g. 14 ir Eišiškių pl. 11A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Karvelio g. 14, Vilniaus m., žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:489

Eišiškių pl. 11A, Vilniaus m., žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:490

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: kita; komercinės paskirties objektų teritorijos. Numatoma: kita; rekreacinės teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; poilsio paskirties pastatai (jaunimo nakvynės namai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, projekto vadovas Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +370 687 24672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „DG21“, Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, +370 687 24672, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iki 2021 m. balandžio 8 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: va@2bricks.lt iki 2021 m. balandžio 8 d. 15.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. balandžio 8 d. 16.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://meet.google.com/jvv-qkpk-axn

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius: https://arcg.is/1zuXzf0

 

2021-09-13
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą