Visuomenės informavimas apie numatomą jaunimo nakvynės namų sklype kad. Nr.:0101/0021:502 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vito Gerulaičio g. 4, Vilnius. Žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0021:502

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Būdas: Rekreacinės teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.13. Poilsio paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, PV Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +37068724672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Tera Projektai“, Ozo g. 14, Vilnius, beatrice@rewo.lt, +37061264164

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Pylimo g. 22-11, +37068724672nuo 08:00 iki 17:00 iki 2020 m. sausio 15 d. Iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2020 m. sausio 15 d., va@2bricks.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 m. sausio 15 d., Konstitucijos pr. 3. Kab. 216, Vilnius 17:00

Atsisiųsti priedus:

PP_Tera projektai_1; 

PP_Tera projektai  2.