Visuomenės informavimas apie numatomą jaunimo nakvynės namų sklypo kad. Nr. 0101/0021:502, Vito Gerulaičio g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Sklypo kad. Nr. 0101/0021:502 , Vito Gerulaičio g. 4, Verkių sen.,Vilniuje,

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė tikslinė paskirtis:
Kita,

Naudojimo būdas:
Rekreacinės teritorijos/ Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Negyvenamasis, poilsio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB TRYS A.M. , PV  Kazimieras Reimeris, el. paštas:
kazimieras3am@gmail.com
tel.: +370 685 84718

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Eta projektai“, Konstitucijos pr. 7, Vilnius.  Projekto statytojo įgaliotas atstovas UAB „Eriadas“,
adresas: Dvaro g. 123A, LT-76208 Šiauliai, el. paštas:
monika@eriadas.lt ; tel.:+37061028437.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
adresas: Vasario 16-osios g. 2 – 48K, Vilnius (UAB TRYS A.M.), kontaktinis tel.: +370 685 84718
(projektuotojo UAB TRYS A.M. atstovas Kazimieras Reimeris), darbo dienomis, laikas: nuo 10:00 iki 18:00 (iš anksto susitarus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2018-08-13

el. paštu: kazimieras3am@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius (II-as aukštas, prie 216 kab.)

2018-08-13 17:00 val.

Atsisiųsti priedą

2018-08-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.