Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą jaunimo nakvynės namų Vito Gerulaičio g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vito Gerulaičio g. 4, Vilnius. skl. kad. Nr. 0101/0021:502

 

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatas.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

UAB „Vilniaus architektūros studija“

Projekto vadovas: Emilis Petkevičius; ep@vas.lt; mob.: +370 615 72801

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „Aqua sportas“

Adresas: Konstitucijos pr. 26,

aras@trinapolis.lt

mob.: +370 699 15000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, P. Lukšio g. 32 (IV aukštas)

UAB „Vilniaus architektūros studija“

nuo 16:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus telefonu)

mob. tel. Nr.: +370 615 72801

www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: ep@vas.lt;

iki 2021-01-11

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. sausio 11d. 17:00 val. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsde6oqTkvGtH0GWZx58cArFuNqAZW0QO4

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1veWa

 

2021-04-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.