Visuomenės informavimas apie numatomą jaunimo nakvynės namų Vito Gerulaičio g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vito Gerulaičio g. 4, Vilnius. skl. kad. Nr. 0101/0021:502

 

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatas.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

UAB „Vilniaus architektūros studija“

Projekto vadovas: Emilis Petkevičius; e[email protected]; mob.: +370 615 72801

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „Aqua sportas“

Adresas: Konstitucijos pr. 26,

[email protected]

mob.: +370 699 15000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, P. Lukšio g. 32 (IV aukštas)

UAB „Vilniaus architektūros studija“

nuo 16:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus telefonu)

mob. tel. Nr.: +370 615 72801

www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected];

iki 2021-01-11

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. sausio 11d. 17:00 val. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsde6oqTkvGtH0GWZx58cArFuNqAZW0QO4

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1veWa

 

2021-04-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.