Visuomenės informavimas apie numatomą jungiamo kelio tarp Laisvės pr. ir Oslo g. žemės sklypo (kadastro nr. 0101/0051:128) pietryčių pusėje, Laisvės pr. atkarpos ties žemės sklypo (kadastro nr. 0101/0051:128) riba Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tarp Laisvės pr. ir Oslo g. žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:128) pietryčių pusėje, Laisvės pr. atkarpos ties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:128) riba

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Nesuformuotas žemės sklypas.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS  (8.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB DO ARCHITECTS, į.k. 303075947 RAUGYKLOS G.21, LT-01140, Vilnius

Domantas Lukšėnas domantas.luksenas@doarchitects.lt +370 60537334

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas:

Vilniaus m. savivaldybė

Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

savivaldybe@vilnius.lt

+370 5 2112616

 

Projektavimo darbų užsakovas:

UAB „Vastint Lithuania“

Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

info.lithuania@vastint.eu

+370 5 2690069

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „DO ARCHITECTS“ patalpose iš anksto susitarus +37065037334, 9-17 val. I-IV

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-07-26

businessgarden@doarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3 kab.-244

2019-08-01 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-10-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.