Visuomenės informavimas apie numatomą jungiamosios gatvės tarp Kuro ir Paneriškių gatvių ir Paneriškių gatvės atkarpos Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Jungiamoji gatvė tarp Kuro ir Paneriškių g., Paneriškių g., Vilniaus m. Laisva valstybinė žemė

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Infrastruktūros

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Šarūnas Bakšys,  tel. +3706 225 3594, el. p. s.baksys@atamis.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09601, savivaldybe@vilnius.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ,,Atamis“ Žirmūnų 139, 316 kab Vilnius, +370 625 88504, darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00 iki 2019-11-13

Internetiniame puslapyje www.vilnius.lt „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2019-11-13, 16 val., el. paštu – s.baksys@atamis.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) – salė Nr. 242, 2019-11-13, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.