Visuomenės informavimas apie numatomą Juozo Gabrio gatvės Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Juozo Gabrio gatvė, Vilniaus m.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių nėra

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas: Dinas Bučas, atestato Nr. 25875, info@keliukai.com, tel. Nr. +37065630994;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 211 2000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu tel. +370 656 30994; el. p. info@keliukai.com, darbo dienomis 9:00-17:00 val., internete: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 11 29 16:00 val. el. paštu info@keliukai.com, telefonu +370 656 30994.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/84487615875

2021 m. lapkričio 29 d. nuo 16:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2022-01-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.