Visuomenės informavimas apie numatomą Juozo Zikaro, Pauliaus Galaunės, Kazio Šimonio gatvių Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus miestas, Juozo Zikaro, Pauliaus Galaunės, Kazio Šimonio gatvės, sklypas kadastro Nr. 0101/0167:1714

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dino Bučo individuali veikla, individualios veiklos pažyma Nr.060981 , info@keliukai.com, tel.8-656-30994

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VŠĮ „Kalvų terasos“, Didžioji g. 11-35, LT-01128 Vilnius, info@keliukai.com, tel. 8 612 04555

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu tel. +370 656 30994; el. p. info@keliukai.com, darbo dienomis 9:00-17:00 val., internete: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 03 23 15:00 el. paštu info@keliukai.com, telefonu +370 656 30994.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/83371577299

2021 m. kovo 23 d. nuo 15:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-04-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.