Visuomenės informavimas apie numatomą Jurgio Radvilos ir Vyskupo Andriaus gatvių su akligatviais, patenkančių į žemės sklypus (kad. Nr. 101/0115:626 ir Nr. 0101/0115:625) Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Jurgio Radvilos ir Vyskupo Andriaus gatvių su akligatviais, patenkančių į žemės sklypus (kad.Nr.0101/0115:626 ir Nr.0101/0115:625) Vilniaus m.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama/Numatomas pagrindinė naudojimo paskirtis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kelių (gatvių)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Valdas Krivičius, susisiekimodalis@gmail.com, +370 685 63264

Vaidas Butkus, 1vaidas.butkus@gmail.com, +370 647 07736

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais organizuojamas nuotoliniu būdu susisiekus telefonu +370 685 63264, +370 647 07736 susipažinimo su projektiniais pasiūlymais nuo 2020-02-02 iki 2020-02-23 darbo metu nuo 8 iki 17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus projektui teikti nuo 2020-02-02 iki 2020-02-23 elektroniniu paštu susisiekimodalis@gmail.com; arba 1vaidas.butkus@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-02-25 (ketvirtadienis) 16:00 val. nuotoliniu būdu, su galimybe dalyvauti gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus, gauti atsakymus, prisijungiant nuotoliniu būdu adresu TEAMS PROGRAMELES PAGALBA (NUORODA) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFkMTYzZTgtYWY0ZC00M2EyLTkxNDctY2FmNjg5N2M5YTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c3c0267-9852-4ad5-abf0-64fc7312983d%22%2c%22Oid%22%3a%220daf22f8-34e0-4791-951d-db482b25f3f3%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.