Visuomenės informavimas apie numatomą kaimynijos ŠNI-02-N017 sklypo Lvovo g. 91 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Lvovo g. 91, Vilniaus m., sklypo kadastro nr. 010100320257

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 

Kita (žemės), Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Kitos paskirties inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

SĮ „Vilniaus planas“, architektė Sima Balčiūtė, el.p. sima.balciute@vplanas.lt, tel.nr. (8-5) 211 2760

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el.p. savivaldybe@vilnius.lt, tel.nr. (8-5) 211 2000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 509 kab., tel.nr. (8-5) 211 2760, darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.30 val. ir nuo 12.30 iki 18.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2019 m. gegužės 28 d., el. paštu sima.balciute@vplanas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab., 2019 m. gegužės 28 d., 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-12
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.