Visuomenės informavimas apie numatomą kavinės Tolimoji g. 37 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tolimoji g. 37. Vilnius. Kadastrinis Nr. 0101/0074:441

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: Maitinimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas : UAB ARCHITONAS

Įgaliotas asmuo PV. Irmantas Gudaitis; irmantas.gudaitis@gmail.com; +370 646 45140

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Baltisches Haus, UAB

  1. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius

+370 5 2691995

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt arba teirautis telefonu: +370 646 45140, darbo dienomis 08-17val.

Supažindinimo terminas iki:  2021-01-11

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. sausio 11 d. elektroniniu paštu: irmantas.gudaitis@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2021-01-11 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti viešame svarstyme prašome informuoti el. paštu irmantas.gudaitis@gmail.com. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę):

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNmNjZmZmYtYmZhNi00ZjA5LThhMGMtNDJmZjYyMDMyNGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228c7a58da-b21f-4db0-bca4-8272eddc713a%22%2c%22Oid%22%3a%22516017e7-f51d-43a4-99db-85cad388a225%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-01-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.