Visuomenės informavimas apie numatomą kelio nuo Č. Kudabos g. iki valstybinio miško 479 kvartalo pradžios, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Č. Kudabos g., Vilniaus m, Antakalnio sen., kad. Nr. 0101/0089:117

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvė)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Ieva Mikulėnaitė, ieva@projektavimas.net, +370 671 82997

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, užsakovas: Gailiūnų asociacija, +370 698 77988

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Smolensko g. 10 (korpusas C), +370 671 82997, 9:00-18:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Teikti pasiūlymus iki 2020-04-30, el. paštu ieva@projektavimas.net

Teikiant pasiūlymus reikalinga nurodyti:

  • vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  • pasiūlymo teikimo datą;
  • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu. Susirinkimas pasiekiamas nuoroda:

https://zoom.us/j/586009659

Laikas: 2020-04-30 18:00

 

Atsisiųsti priedą.

2020-05-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.