Visuomenės informavimas apie numatomą keturių blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų, Ratnyčios g. 38 ,Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Ratnyčios g. 38 (skl. kad. nr.: 0101/0022:0331)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Žvybas, zv.mantas@gmail.com, 861547303

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A.Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 8615547303, darbo dienomis, 11-16 val, suderinus laiką telefonu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: zv.mantas@gmail.com, iki 2021-01-27, 16:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-01-27 nuo 16:00 val.

Nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81757345161

 

Atsisiųsti priedą.