Visuomenės informavimas apie numatomą keturių vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų, Pikutiškių g. 39, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Vilnius, Pikutiškių g. 39 (0101/0171:1833)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – “kita”,

naudojimo būdas – “ Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Raminta Žigunienė, zi.raminta@gmail.com, tel.: 862059244

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

M.A.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

  1. Galvydžio g. 3, Vilnius, I-V, 17,00-18,00 val. , tel.: 862059244

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2021-04-29, el. p. zi.raminta@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

http://meet.google.com/tzb-oyip-voh

 

2021-04-30, 16:00 val.

Vilnius, J. Galvydžio g. 3

 

Atsisiųsti priedus:

 

priedas Nr. 1;

 

vizualizacijos.