Visuomenės informavimas apie numatomą Kintų gatvės atkarpos nuo žemės sklypo Kintų g. 5 (kad. Nr. 0101/0032:708) iki Daugėliškio gatvės Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Kintų gatvės atkarpa nuo žemės sklypo, adresu Kintų g. 5 (kad. Nr. 0101/0032:708) iki Daugėliškio gatvės

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Susisiekimo komunikacijos; gatvės

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Gatvė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „ERINAR“, Lukiškių g. 5-301, Vilnius;

Statinio projekto vadovas Paulius Ptašinskas, info@erinar.lt, 8 656 34714

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, (8 5) 211 2155

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

UAB „ERINAR“ būstinė Lukiškių g. 5 – 301; Tel.: 8 656 34714; darbo dienomis nuo 08.30 iki 17.30

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

2020-02-18; UAB „ERINAR“ būstinė Lukiškių g. 5 – 301, Vilnius, el. paštu info@erinar.lt

 

Teikiant pastabas ir pasiūlymus būtina nurodyti:

  1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  2. Pasiūlymo teikimo datą;
  3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 216 kab.; 2020-02-18; 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-04-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.