Visuomenės informavimas apie numatomą kito inžinerinio statinio – sporto aikštyno Ozo g. 39B, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Ozo g. 39B, Vilnius, kadastr. nr. 0101/0029:87.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Paskirtis – kita, būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama ir numatoma – sporto paskirties inžinerinis statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Tiksli forma“, Kęstutis Mikulskis, info@tiksliforma.lt, +37065520501.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV Lietuvos olimpinis sporto centras, Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Tiksli forma“, Vokiečių g. 24-12, Vilnius d.d. 9:00-17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
El. paštu: info@tiksliforma.lt, iki 2019-07-13 16.30 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Salė: 216
Laikas: 2019-08-13 17.00-18.00val.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.