Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties (duomenų centro) pastato, Sausio 13-osios g. 10, Vilniuje, projektavimą

Rekonstruojamo ir naujai statomo statinių statybvietės adresas:

Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis Nr.0101/0038:24.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:

Pastato naudojimo paskirtis –kita. Kategorija – ypatingasis.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Merkevičius ir partneriai“, į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovė Šarūnė Skrinskienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel.+370 683 44915

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, įm./k. 120505210, Tel. (8 5) 204 03 00, El. paštas info@telecentras.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://vilnius.lt/lt/urban_development_category/projektu-viesinimas/. Terminas 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2021-05-14, Olimpiečių g. 1A-22, LT-09235, Vilnius, arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2021-05-20 17:00 val. nuotoliniu būdu. Visi norintys dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, prašome registruotis tel. +370 683 44540 ar elektroniniu paštu merkevicius.partneriai@gmail.com iki 2021-05-20 dienos. Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU5NjJmNDMtZWFlNi00ZWJkLTg4MGUtODRhNDI1MWZjM2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229312a0d2-b6de-4b95-b0fb-827e0f525b6d%22%2c%22Oid%22%3a%223819a1aa-292e-426a-96c4-af2e5a919acc%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-05-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.