Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinio statinio- automobilių stovėjimo aikštelės sklype kad. Nr. 0101/0032:839, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Trimitų g., Vilniaus m., žemės sklypas kad. Nr. 0101/0032:839.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas esama paskirtis – Kita.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė);

Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai);

Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO);

Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas);

Inžineriniai tinklai: elektros tinklai;

Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijos) tinklai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „URBAN LINE“; direktoriaus pavaduotojas Robertas Jautakis; el.paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus rajono savivaldybė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

Atsakingas atstovas – Statybos skyriaus vyr. Specialistė Justina Ranceva, tel. (8 524) 00850, el. paštas: justina.ranceva@vrsa.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus m. savivaldybės internetiniame puslapyje (www.vilnius.lt).

UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. 8 602 14040, darbo dienomis iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti el.paštu robertas.jautakis@urbanline.lt iki 2021m. balandžio 26 d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-26 d. 17:15 val.

nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą: https://bit.ly/2PHJ45b

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-01-10

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.