Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės), Savanorių pr.139, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Savanorių pr. 139, Vilnius, kad. Nr.: 0101/0052:194 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita, Sklypo naudotojas privalo, esant reika lui, leisti pakloti per sklypą bendro naudojimo inžinerinius tinklus. Saugoti medžius, augančius sklypo teritorijoje. Ūkinės veiklos būdas: administracinio, gamybinių, sandėlio ir pagalbinių statinių kompleksui eksploatuoti.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Architektų gildija“ adresas: Mindaugo g. 23, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. [email protected], tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 – 17 val. iki 2019-08-20

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „TUMA“; Savanorių pr. 139, LT-03150 Vilnius; [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Mindaugo g. 23 , Vilnius, el. p. [email protected], tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 – 17 val. iki 2019-08-20

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Paskambinti, el. paštų ar paštų.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Konstitucijos pr. 3 , Vilnius, Salė: 244
Laikas: 2019-08-20 17:00:00 – 18:00:00

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-29
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.