Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties negyvenamosios patalpos- neįrengtos pastogės Nr. 5 paskirties keitimą į gyvenamąją sujungiant su gyvenamosios paskirties patalpa Šilo g. 16-3 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., Šilo g. 16, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0458-2652, kadastrinis Nr. 0101/0034:129.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama nekeičiama paskirtis – kita, esamas nekeičiamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, esamas nekeičiamas naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

  • Negyvenamoji patalpa – neįrengta pastogė, Vilniaus m., Šilo g. 16-5 (Un. Nr. 4400-5040-4816:5436), esama paskirtis – kita, numatoma paskirtis – gyvenamoji (butų);
  • Butas/patalpa – butas, Vilniaus m., Šilo g. 16-3 (Un. Nr. 1095-1005-5017:0003), esama nekeičiama paskirtis – gyvenamoji (butų).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archicechas“ direktorius Andrius Skiezgelas, tel.: +370 658 52702,

el.p.: skiezgelas@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S. L.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Archicechas“ patalpose, Ašmenos g. 4-9, Vilnius, tel.: +370 658 52702, 9-17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-06-27 raštu UAB „Archicechas“ adresu Ašmenos g. 4-9, Vilnius, elektroniniu paštu: skiezgelas@gmail.com, arba įteikiami tiesiogiai viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-06-27, Vilnius, Šilo g. 16-3, 18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-10

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą