Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties pastato Dainavos g. 3A , Vilniuje paskirties keitimo ir apjungimo su viešbučiu Gedimino pr. 44B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dainavos g. 3A, Vilnius, pastato unikalus Nr. 4400-4652-8021 ir Gedimino pr. 44B, Vilnius, pastato unikalus Nr. 4400-4828-6030, sklypo kad. Nr. 0101/0040:257

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: kita ir viešbučių; numatoma: viešbučių

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Povilas Čepaitis

povilas@unitectus.lt

Tel. 8 5 2610147

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „LIVE SQUARE LT“

A.Goštauto g. 40B, Vilnius

info@eika.lt

Tel. 8 5 2514255

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius

Tel. 8 5 2610147

Susipažinti galima darbo dienomis nuo 15 iki 17 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-04-22, 17 val. el. paštu: povilas@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-04-22, 17 val.

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti užtikrinami nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją įgaliotam savivaldybės specialistui turi būti pateikiama ne vėliau kaip 5 d. d. iki viešo svarstymo dienos. Jeigu statytojui (pareiškėjui) užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

 

Nuorodą į viešą svarstymą pateikė 2020-04-14 :

https://zoom.us/meeting/register/tJIocemgrz0qGtGHGtJSnuZzrTeVtckzGzhi

Atsisiųsti priedą.

 

2020-05-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą