Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties pastato (duomenų centro), Paliepių g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Paliepių g. 3, (sklypo kad. Nr.: 0101/0159:1605), Vilniaus m.k.v.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Naudojimo paskirtis – Kita; Būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Kitos paskirties pastatai [7.22].
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Vilniaus architektūros studija“, Romualdas Kirdulis, el.p.:  rk@vas.lt, tel.: +370 615 72805
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, j.a.k. 120505210; Buveinės adresas Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, Remigijus Šeris, generalinis direktorius.

El. p.: info@telecentras.lt, tel.: +370 5 2040300

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
P. Lukšio g. 32 (4 aukštas), Vilnius, +370 615 72805, darbo dienomis nuo 16:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Raštu – P. Lukšio g. 32 (4 aukštas), Vilnius, UAB „Vilniaus architektūros studija“;

Paštu – P. Lukšio g. 32 (4 aukštas), Vilnius, UAB „Vilniaus architektūros studija“;

El. paštu: rk@vas.lt

Pasiūlymai teikiami iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Virtualus susirinkimas 2021-11-05, 16.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQxZGRiMjctYjRhMi00YjhiLWFiOTktMzA2YjEwMjQ0NTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc45d73-5167-4cac-a55b-82d3ee5a8276%22%2c%22Oid%22%3a%227c52caed-597c-4ca3-b14c-5a089c649e41%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-12-28
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą