Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties pastato paskirties keitimo į komercinę- sporto paskirties pastatą, Panerių g. 45 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panerių g. 45, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:0037 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties pastato Panerių g. 45 Vilniuje, paskirties keitimo į komercinę- sporto paskirties pastatą, kapitalinio remonto projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +37065212813,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.M.,  Panerių g. 45, Vilnius labaland@gmail.com,  tel: +37065212813

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Panerių g. 45, Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +37065212813, iki 2021-11-04 17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks 2021-11-04 nuo 17.00 iki 18.00 val.

Esant ekstremaliai padėčiai,  projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją:

 

Kitos paskirties pastato Panerių g. 45, Vilniuje, paskirties keitimo į komercinę- sporto paskirties pastatą, kapitalinio remonto projektas. 2021 m. lapkričio mėn. 04 d. 17.00 val (1)

https://us04web.zoom.us/j/77425672890?pwd=dEJMYTdoR2Y3c1kvYXlFZlJPbmFxQT09

Komercinės paskirties pastato, Panerių g. 45, Vilniuje, paskirties keitimo į komercinę- sporto paskirties pastatą, kapitalinio remonto projektas. 2021 m., lapkričio mėn. 04 d. 17.30 val. (2)

https://us04web.zoom.us/j/79628624785?pwd=TThyK3NiLy9TMzNRdW84bzFMeHYvdz09

 

Atsisiųsti priedą.