Visuomenės informavimas apie numatomą klubo paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą ir skalbyklos paskirties keitimo į pagalbinio ūkio pastatą M.Daukšos g.13, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., М. Daukšos g. 13, žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0058:125

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esamas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis – paslaugų, būsima paskirtis – pagalbinio ūkio, pastato unikalus Nr. 1094-0217-5034;

Еsama paskirtis – mokslo, būsima paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), pastato unikalus Nr. 1094-0217-5019

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Gintautas Šveikauskas, el. paštas:, g.sveikas@gmail.com, +370 698 83653

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus m., Kauno g. 36-301, mob. Tel.: +370 698 83653, darbo dienomis 10-16h

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-04-28, adresu: Vilniaus m., Kauno g. 36-301, el. paštu: g.sveikas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-04-28, 17:30 val.,

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją, visi vieši rengiamų projektinių pasiūlymų svarstymai, jeigu nėra galimybės juos atidėti, gali būti organizuojami vaizdo transliacijos būdu.  Nuoroda į nuotolinę transliaciją turi būti pateikta ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo susirinkimo. Jeigu užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

Informacija atnaujinta 2020-04-20:

Viešas svarstymas vyks: Balandžio 28 d., antradienį 17:30–18:30

nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/79515837245

Atsisiųsti priedą.

2020-05-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.