Visuomenės informavimas apie numatomą klubo paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą ir skalbyklos paskirties keitimo į pagalbinio ūkio pastatą M.Daukšos g.13 Vilniuje, rekonstravimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., M. Daukšos g. 13, žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0058:125

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinys – klubas, esama paskirtis – mokslo, būsima paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai);

Statinys – skalbykla, esama paskirtis – paslaugų, būsima paskirtis – pagalbinio ūkio.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Gintautas Šveikauskas, el. paštas: g. sveikas@gmail.com , mob. Tel.: 8 698 83653

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus m., Kauno g. 36-301, darbo dienomis 10-16h iki 2019-10-11

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-10-11, raštu: Vilniaus m., Kauno g. 36-301, el. paštu: g.sveikas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-10-11 17.30h Vilniaus m., Kauno g. 36-301

Atsisiųsti priedą.