Visuomenės informavimas apie numatomą krematoriumo Lentvario g. 15B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Lentvario g. 15B, Vilnius, kad. Nr. 0101/0076:228 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – Kita, Naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paslaugų paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Norbertas Jadello, el. paštas:
info@archstudija.lt, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 52101297

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Eurovistos servisas“, įmonės kodas 125 960 030 (atstovaujama direktoriaus Sauliaus Veličkos), Lentvario g. 15A, Vilnius, el. paštas velicka.saulius@gmail.com, tel. Nr. +370 655 12801

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „ARCHSTUDIJA“, įmonės kodas 300056347, patalpose, esančiose Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, iki 2018 m. gegužės 8 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: info@archstudija.lt, raštu:
Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, iki 2018 m. gegužės 8 d. 17:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, 2018 m. gegužės 8 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-05-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.