Visuomenės informavimas apie numatomą Krokuvos gatvės atkarpos nuo Giedraičių g. iki Daugėliškio g. projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Krokuvos gatvės atkarpa nuo Giedraičių g. iki Krokuvos g. 56 namo, Vilniuje.
Projektuojama gatvė yra nesuformuotame žemės sklype.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Projektuojama gatvė yra nesuformuotame žemės sklype.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Susisiekimo komunikacijos: gatvės.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „SRP Projektas“, Dovilė Gribulienė el. p.: dovile@srp-projektas.lt, tel. nr.: +370 607 79144

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono nr.):
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT – 09308 Vilnius, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt; Tel. nr.: +370 5 211 2000.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT – 09308 Vilnius Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Tel. nr.: +370 5 211 2000. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais taip pat galima Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt) paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu info@srp-projektas.lt arba adresu UAB „SRP projektas“, Savanorių pr. 176C, LT – 03154, Vilnius, iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vieta (adresas): Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 216 salė, Vilnius
Data ir laikas: 2019 m. rugpjūčio 5 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

Grafinė dalis