Visuomenės informavimas apie numatomą kūdikių namų Žolyno g. 47 Vilniuje kapitalinį remontą ir rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Žolyno g. 47 (sklypo kad. nr. 0101/0035:289).

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gydymo paskirtis.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurelija Valkūnaitė-Čėplienė, e. paštas: aurelija.valkunaite@gmail.com, mob.: 861027114.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai – pagalbos centras „Šeimos slėnis“ (a.k. 191645111),

Vilnius, Žolyno g. 47, e. paštas: administracija@kudikiunamai.lt, telefonas: 852340300.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Klaipėdos g. 4-46, mob.: 861027114, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai priimami iki 2020 m. sausio 14d., 12:00 val. e. paštu: aurelija.valkunaite@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 216 kab., 2020 m. sausio 14 d., 17:00-18:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-01-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.