Visuomenės informavimas apie numatomą Kultūros paskirties pastato – Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius (Kad. Nr. 0101/0054:327, Unik. Nr. 4400-5567-0296).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kultūros paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Cloud Architektai“ ir „Arquivio architects SLP“
Šiaulių g. 10-62, Vilnius LT-01134,
Antanas Dagelis +370 687 90457, viesinimas@cloudarchitektai.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Cloud Architektai“ Šiaulių g. 10-62, Vilnius LT-001134,
Darbo dienomis nuo 9:00 iki 11:00 val. +370 687 90457;

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus galima teikti el. paštu viesinimas@cloudarchitektai.lt iki 2021-09-02.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Visuomenės apie parengtus statinių projektinių pasiūlymus informavimas vykdomas gyvos transliacijos būdu. Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021-09-02 17:00 val.

Gyvos transliacijos adresas:
http://nacionalinekoncertusale.zoomtv.lt/

 

Nacionalinės koncertų salės projektiniai pasiūlymai:
Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 4

Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo techninio projekto žemės sklypo sutvarkymo brėžinys:
Priedas Nr. 1

3D Vilnius: https://arcg.is/Gvn0m

 

2021-10-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta priedą