Visuomenės informavimas apie numatomą kultūros paskirties pastato, paskirties keitimo į mokslo paskirties pastatą Popieriaus g. 7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas

Popieriaus g. 7, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama statinio paskirtis – kultūros paskirties pastatas, numatoma paskirtis – mokslo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Primum Group“ projekto vadovas Arvydas Tamošaitis el. p. arvydas.tamosaitis@primum.lt

Tel 8699 30505

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Algirdo g. 19, Vilnius, karolis.zubrickas@vilniausvystymas.lt

Tel. 8673 48762

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas.

Savanorių pr. 65 A, 3a., Vilnius tel. 869930505 susipažinti galima darbo dienomis 9.00-18.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu arvydas.tamosaitis@primum.lt iki 2020-12-08 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas bus transliuojamas internetu.

2020-12-08 d. 16.00 val.

Prisijungimo prie vaizdo transliacijos adresas:

https://zoom.us/j/92313816514?pwd=MG9WTjZFUm52dEh6V1Z1ZzJyYzNqZz09

 

Atsisiųsti priedą.

2020-12-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.