Visuomenės informavimas apie numatomą Kultūros rūmų Kauno g. 5, Vilniuje, paskirties keitimo į administracinį pastatą projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kauno g. 5., žemės sklypo kad. Nr. 0101/0056:209

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama ir numatoma: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama: kultūros, numatoma: administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Projektuotojas R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė el. p.: matriumas@gmail.com, tel. /faks. (8 5) 261 00 11, tel. 8615 69141

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Žibosa“, Liepų g. 23, Žibininkai, LT-97231 Kretingos r., tel. +370 445 44423, el. P. info@hbh.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis, 15.00-17.00 val., suderinus laiką telefonu (8 5) 2610011 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Raštu, el. paštu: matriumas@gmail.com iki 2020-01-22

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešasis susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2020 m. sausio mėn. 22 d., 17:00 val. 215 kab.

Atsisųsti priedą.