Visuomenės informavimas apie numatomą kūrybinių dirbtuvių patalpų paskirties keitimo į gyvenamąsias patalpas M.K.Čiurliono g. 3 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, M. K. Čiurlionio g. 3

0101/0054:150

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita.

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastato paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), esama patalpos paskirtis kūrybinės dirbtuvės, būsima paskirtis-gyvenamoji (butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Modestas Balčytis

861544167

modestas@acon.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Č

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vasario 16-osios g. 2, butas 20. Vilnius

Nuo 9.00 iki 16.00 darbo dienomos. Prieš atvykstant pasiskambinti.

861672664

Iki 2019-03-29

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-03-29

Rastu: modestas@acon.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3-213

2019-03-29 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-03-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsiųsti priedą