Visuomenės informavimas apie numatomą kūrybinių dirbtuvių Pušų g. 44 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pušų g. 44, Vilniaus m. k/nr. 0101/0039:142

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
esama – pagalbinio ūkio garažas, būsima – pagalbinio ūkio kūrybinės dirbtuvės

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Senojo miesto architektai“ PV D.Sabaliauskienė, el.p. [email protected], tel. 852611115,

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
M.T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
projektuotojų biure Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115; darbo laiku 9-18 h,

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2019-03-12  17.30 h raštu projektuotojams UAB „Senojo miesto architektai“ Maironio g. 11, Vilnius, el.p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Projektuotojų biure Maironio g. 11, Vilniuje 2019-03-12 17.30

Atsisiųsti priedą.

2019-04-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla