Visuomenės informavimas apie numatomą kvartalinių nuotekų tinklų plėtros SB „Veteranas“ teritorijoje bei kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros SB „Statybininkas“, SB „Gintaras“, SB „Tėvynė“ teritorijoje, Liepiškių g. Vilniuje, projektavimą ir vandentiekio tinklų Tolimojoje g., J. Kolaso g., P. B. Šivickio g. ir Džiaugsmo g. Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kvartalinių nuotekų tinklų plėtros SB „Veteranas“ teritorijoje bei kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros SB „Statybininkas“, fizinių asmenų grupės, SB „Gintaras“, SB „Tėvynė“ teritorijoje ir asmenų grupei Liepiškių g. Vilniaus m. statybos projektas ir vandentiekio tinklų Tolimojoje g., J. Kolaso g., P. B. Šivickio g. ir Džiaugsmo g. Vilniaus m. rekonstravimo projektas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Laisva valstybinė žemė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vandentiekio tinklai; Nuotekų šalinimo tinklai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius, L. Juškevičienė, [email protected], 865615169

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8, Vilnius, info@vv.lt, 869522328

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139-321 LT-09120 Vilnius, tel.: 852728334, mob.:865615169. Darbo dienomis nuo 2020-04-28 iki 2020-05-19 nuo 9.00 -15.00 val. (pietūs 11.00 – 12.00 val.)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2020.05.19 d. paštu adresu: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139-321 kab., Vilnius ir el. paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. gegužės 19 d.  15:00 val. nuotoliniu būdu

Susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_N2U5NzM0YjItYWEzYy00NDFhLWE1MDAtNGJmY2E0NTEyOTMy%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25226b439570-b1ad-47b0-8a41-dc8567aff607%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522527c373a-237f-4e47-81a2-b008be67be76%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ebcd9275-c498-405b-904d-4cee4f6b36dd&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Atsisiųsti priedą.

2020-06-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.