Visuomenės informavimas apie numatomą kvartalo tarp Tuskulėnų, Žirmūnų ir Minties gatvių perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) ir daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g. 3A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Tuskulėnų g. 3A (kad. Nr. 0101/0033:80), Vilniuje.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma paskirtis: daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Vyšniauskas

algisarchd@gmail.com

+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Statybų pliusas“, Taikos g. 71-30, Vilnius, tel. 867195367, el.paštas v.askelovic@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. 868773626,

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val.

iki 2020-07-02

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.paštu algisarchd@gmail.com

iki 2020-07-02

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Turėjęs įvykti 2020-07-02 17:00 val. virtualioje erdvėje, – viešas svarstymas neįvyks.

 

2020-06-22

Vadovaujantis pareiškėjo prašymu, viešas svarstymas atšaukiamas .