Visuomenės informavimas apie numatomą laidojimo namų Čekoniškių g. 12 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

0101/0167:3702

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama – kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties pastatas – laidojimo namai

 

Projektinius pasiūlymus parengė:

UAB „Infostudija“, Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Vincas Brezgys, el.p.: vincas.br@gmail.com , tel. +370 659 59114

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2019-12-06 UAB „Infostudija“, III a. kabinetas „Architektai“, Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, +370 699 19403, darbo dienomis nuo 15:00 iki 17:00 val. (laiką pageidautina iš anksto susiderinti telefonu)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2019-12-06, el.p.: vincas.br@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio mėn. 06 d., 18:00 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, 216 kabinete, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-12-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta.