Visuomenės informavimas apie numatomą laidojimo namų Talino g. 10A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Talino g. 10A, Vilnius, žemės sklypo kadastr. Nr. 0101/0167:1928

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama – kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Statinių sklype nėra.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Infostudija“, Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, PV Vincas Brezgys, el.p.:
vincas.br@gmail.com , tel. +370 659 59114.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB “TADORA”, į/k 167622868, S. Dariaus ir Girėno g. 6, Molėtai, LT-33102, el. p. algierda75@gmail.com , tel. +370 655 19230

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2018-07-04 UAB „Infostudija“, III a. kabinetas „Architektai“, Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, +370 699 19403, darbo dienomis nuo 15:00 iki 17:00 val. (laiką pageidautina iš anksto susiderinti telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2018-07-04, el.p.:
vincas.br@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. liepos 4 d., 17:30 val. adresu Konstitucijos pr. 3, IIa, 216 kab.  Vilniaus miesto savivaldybėje

Atsisiųsti priedą.


2018-06-20

Vadovaujantis pareiškėjo prašymu, viešo susirinkimo data perkeliama į 2018 m. liepos 4 d., 17:30 val.,

susirinkimo vieta: Konstitucijos pr. 3, IIa, 216 kab.  Vilniaus miesto savivaldybėje


2018-07-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą