Visuomenės informavimas apie numatomą laidojimo namų Talino g. 4a Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Talino g. 4a, Vilnius, kadastrinis numeris: 0101/0167:3994

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo paskirtis – Kita, Naudojimo būdai:
Pramonės ir Sandėliavimo; Komercinės paskirties; Susisiekimo ir inžinerinių koridorių;

Susisiekimo ir inžinerinių koridorių aptarnavimo; Bendro naudojimo; Atskirųjų želdynų objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paslaugų paskirties pastatas – Laidojimo namai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilniaus g. 31, Vilnius LT-01402 Lietuva Įėjimas iš Islandijos g. 1; +37068683590, 8:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu adresu : Taikos pr. 21B, Kaunas; emailu:
Tomas@rastudija.com; iki 2018-07-10 dienos 17:30 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018.07.10 dieną, 17:30 val.; Vilniaus miesto savivaldybėje 216 salėje, adresu Konstitucijos pr.3, Vilniaus miestas

Atsisiųsti priedą. 

2018-08-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą