Visuomenės informavimas apie numatomą laikinų mokslo paskirties modulinių pastatų Įsruties g. 3 Vilniuje, projektavimą

Projekto pavadinimas: Laikinų mokslo paskirties modulinių pastatų Įsruties g. 3, Vilniuje, statybos projektas.

 

Statybos vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Įsruties g. 3, sklypo kadastro Nr. 0101/0167:2017; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statytojas: Vilniaus Pilaitės gimnazija (j.a.k. 190006438); Įsruties g. 3, LT-06218 Vilnius.

 

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (j.a.k. 188710061); Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

Statybos rūšis: nauja statyba.

 

Statinių paskirtis: mokslo paskirties pastatai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ p. 7.11).

 

Statinių kategorija: neypatingieji statiniai.

 

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Archidomus“;

adresas: Neužmirštuolių g. 1 – 9, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com

 

Projekto vadovas: Vaidas Mikalauskas; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais, pareikšti pastabas ar pasiūlymus galima nuo 2020 m. vasario mėn. 19 d. iki 2020 m. kovo mėn. 10 d. darbo dienomis nuo 8.oo val. iki 12.oo val. ir nuo 12.45 val. iki 17.oo val. Vilniaus Pilaitės gimnazijos raštinėje Įsruties g. 3, LT-06218 Vilnius.

 

Pasiūlymų teikimo būdas: Pasiūlymus galima teikti raštu adresu Neužmirštuolių g. 1 – 9, LT-04124 Vilnius, arba el. paštu: archidomus.lt@gmail.com

 

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešasis susirinkimas numatomas 2020 m. kovo mėn. 10 d. 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, 215 salėje, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

2020-03-20

Po viešo susirinkinkimo rpiimti sprendimai

Proejktiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą