Visuomenės informavimas apie numatomą lietaus nuotekų tinklų Saulėtekio al. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Saulėtekio alėja Nr.2, Antakalnio seniūnija, Vilniaus miestas, žemės sklypo kadastrinis Nr.0101/0013:247;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Lietaus nuotekų tinklai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Architektų grupės poligonas“, PV Laimonas Lazauskas, mob. tel. 8 686 09469, laimonas@polygon.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.
VĮ „Vilniaus universitetas“, Universiteto g. 3 ,Vilnius LT-01513, infor@cr.vu.lt, tel. 8 5 268 7000;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo metu nuo 8:30 iki 17:30, pietaujame nuo 13:30 iki 14:30;
M. K. Paco gatvė Nr.4, Vilnius UAB „Architektų grupės poligonas“ patalpose.

Skambinkite 8 686 09469.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2019 lapkričio 11 dienos lauksime Jūsų minčių, pastabų, pasiūlymų.

Laiškus rašykite UAB „Architektų grupės poligonas“ M. K. Paco gatvė Nr.4, Vilnius LT-10309;

Elektroninius laiškus rašykite laimonas@polygon.lt;

Skambinkite: 8 686 09469;

Ateikite į svečius: Darbo metu nuo 8:30 iki 17:30, pietaujame nuo 13:30 iki 14:30;

M. K. Paco gatvė Nr.4, Vilnius UAB „Architektų grupės poligonas“ patalpose.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate 2019 lapkričio 12 dieną, kabinete Nr.244, nuo 17:00 iki 18:10;

Atsisiųsti priedą.

2019-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.