Visuomenės informavimas apie numatomą Lietuvos radijo ir televizijos centro komplekso Sausio 13-osios g. 10 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, KAD.NR.0101/0038:24

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita.
Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – Inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ Komercinės paskirties objektų teritorijos/ Bendro naudojimo teritorijos (pagal skirtingas reglamentų zonas, nurodytas Detaliajame plane). Pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas nekeičiami.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Statinių komplekso statiniai:

– Administracinis pastatas  (Un. Nr. 1097-8018-1019) – ADMINISTRACINĖ, numatoma – nekeičiama;

– Televizijos bokštas (rekonstrukcija) (Un. Nr. 1097-8018-1026) – KULTŪROS, numatoma – nekeičiama;

-Administracinis pastatas (rekonstrukcija į viešąjį tualetą) (Un. Nr. 1097-8018-1030) –

ADMINISTRACINĖ, numatoma – KITA (VIEŠIEJI TUALETAI);

– Sandėlis (griaunamas) (Un. Nr.1097-8018-1040) – PAGALBINIO ŪKIO;

– Garažas (Un. Nr. 1097-8018-1051) – GARAŽŲ, numatoma – nekeičiama;

– Požeminė 2-ų aukštų automobilių stovėjimo aikštelė (nauja statyba), numatoma – GARAŽŲ.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

IĮ R.Mikulionio architektūros studija „PLAZMA“,

 PV Rytis Mikulionis, el.p.: info@plazma.lt, +370 612 23170

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, Sausio 13-osios g. 10, Vilniuje, +370 6 12 23170

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
IĮ R.Mikulionio architektūros studija „PLAZMA“, T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius,
tel. nr.: +370 612 23170, darbo dienomis 10:00-18:00 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu info@plazma.lt iki 2018 m. gegužės 3 d. 17:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, 2018 gegužės 3 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-05-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.