Visuomenės informavimas apie numatomą ligoninės Kauno g. 7 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kauno g. 7, Vilnius.  Kad. Nr. 0101/0056:78

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kitos paskirties žemė (ligoninės pastatams eksploatuoti)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gydymo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Medstatyba“, info@medstatyba.lt, 869921590

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, 852112000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 852112000, 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami iki vasario 13 d. el.p. remvail@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 salė. 2019-02-14, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-07
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.