Visuomenės informavimas apie numatomą LMTA studijų miestelio mokslo ir gyvenamosios paskirties pastatų komplekso Olandų g. 21A Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Olandų g. 21A, Vilnius; žemės sklypo kad. Nr. 0101/0042:290

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esami statiniai: administracinės, sandėliavimo, garažų, kitos paskirties; Numatoma: mokslo 7.11, gyvenamoji 6.4 paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Paleko Archstudija; PV Rolandas Palekas; info@palekas.lt; 8 5 2619035

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VŠĮ „Lietuvos muzikos ir teatro akademija“; Gedimino pr. 42, Vilnius; rektoratas@lmta.lt;

8 5 261269

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

VŠĮ „Lietuvos muzikos ir teatro akademija“; Gedimino pr. 42, Vilnius; 8 5 231 4590; iki 2019-05-15 darbo dienomis 9.00-17.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima iki 2019-05-15; Raštu / VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas aptarimas vyks: VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, Vilnius, J. Karoso salė, 2019-05-16 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniam pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.