Visuomenės informavimas apie numatomą maisto prekių parduotuvės Barčių g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Barčių g. 1, Vilnius , kad. Nr: 0101/0159:628

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis : Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Projektuojama paskirtis : Prekybos  (Maisto produktu parduotuvė)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com

UAB “RA studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas.  Projekto vadovas/Architektas Virgilijus Jočys tel: +370 620 35793, Virgis@rastudija.com;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Eveko investicija“ įm.k. 135999156,  adresas Darbo g. 9, LT-52102 Kaunas ,

tel.: +370 37 409348,  e.padvaiskas@rosteka.lt ;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Taikos pr.21b, Kaunas, UAB „RA studija“ ; +37068683590, 8:00 iki 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami raštu adresu :

Taikos pr. 21B, Kaunas;

emailu: Tomas@rastudija.com;

iki 2020-02-18 dienos 18:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 216 kab.

Susitikimo laikas: 2020-02-18, 18:00

Atsisiųsti priedą; 

Vizualizacijos.

 

2020-02-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą