Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato Gardino g. 2a, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gardino g. 2a, Vilnius, Lietuva. Sklypo kad. Nr. 0101/0072:338 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Maitinimo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, [email protected], tel. +370 699 19282

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įm. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, Faksas (8 5) 211 2222 El. paštas [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
atvykus į UAB „Synergy Solutions“ būstinę adresu Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilniuje; rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresu:
[email protected] Informacija teikiama darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu UAB „Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilnius, el. paštu [email protected] iki 2018-10-19

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilniaus m. savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 216 kab. 2018-10-22 17.00 val.

Atsisiųsti priedą; 

PP užduotis.

2018-12-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.