Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. 5 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

L.Stuokos-Gucevičiaus g. 5, Vilnius; 0101/0041:95

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma: paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – Gyvenamoji (dviejų butų pastatas); būsima paskirtis maitinimo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Architektas Audronis Vydžius“, Audronis Vydžius, projektai.av@gmail.com,

852 615800

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vordana“, Rožių al. 4-1, LT-03106 Vilnius, +37061640367

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aušros Vartų g.5/ Pasažo skg., Vilnius, 852 615800, laikas darbo dienomis iš anksto suderinus laiką telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – MB „Architektas Audronis Vydžius“, Ausros Vartų g. 5/ Pasažo skg., Vilnius;

Paštu – MB „Architektas Audronis Vydžius“, Ausros Vartų g. 5/ Pasažo skg., Vilnius;

Elektroniniu paštu – projektai.av@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius; 2019-11-26, 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-04-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.